Sour Strawberry | Live Badder | 76% THC | 1 Gram | JETTY

$35.00

SKU: W79EPRO4 Category:

Additional information

units

1g, 2g, 3g, 4g, 5g, 6g, 7g, 8g