Papaya Burst | Live Rosin | 66% THC | 1 Gram | PUNCH

$33.00

SKU: WA27PRO4 Category:

Additional information

units

1g, 2g, 3g, 4g, 5g, 6g, 7g, 8g