Gelato | Kief | 64% THC | 1 Gram | BOB STASH

$8.00

SKU: W1A8PRO3 Category:

Additional information

units

1g, 2g, 3g, 4g, 5g, 6g, 7g, 8g