Fatso | Live Rosin | 68% THC | 1 Gram | TALL TREE SOCIETY

$35.00

SKU: WFB9PRO2 Category:

Additional information

units

1g, 2g, 3g, 4g, 5g, 6g, 7g, 8g